Tiilet-kurssiformaatti lisätty moodleen / Tiles course format added to moodle

Tiilet-kurssiformaatti lisätty moodleen / Tiles course format added to moodle

di Janne Mikkola -
Numero di risposte: 0

Opettaja voi muokata kurssialueen ulkonäkö vaihtamalla kurssialueen kurssiformaattia. Viimeisimmässä päivityksessä moodleen on lisätty Tiilet-formaatti, joka antaa jaotella kursissisällöt erillisiin laatikoihin. Ennestään lisättyjä formaatteja ovat Tiivistetyt aiheet sekä Välilehdet.

Kurssiformaatti vaihdetaan kurssin asetuksista (Muokkaa kurssin asetuksia - Kurssiformaatti - Kurssimuoto).

https://ohjeet.mediamaisteri.com/node/443

---

A teacher can change course appearance by changing course format. Tiles course format has been added to moodle in the last update and it allows teacher to divide course content to separate boxes. Beforehand moodle also included Onetopic and Collapsed topics formats.

Course format is changed from the course settings. (Edit course settings - Course formats - Formats)

(Edited by Petri Hörkkö - original submission Wednesday, 21 April 2021, 2:09 PM)