Opettaja, vanhentuneita kursseja siivotaan Moodlesta! Teacher, old courses will be cleaned from Moodle!

Opettaja, vanhentuneita kursseja siivotaan Moodlesta! Teacher, old courses will be cleaned from Moodle!

Tiimi Moodle írta időpontban
Válaszok szám: 0

Opettaja: Tietosuojasyistä sekä keventääksemme Moodlen toimintaa, teemme vanhojen käytöstä poistuneiden kurssien siivousta Moodlessa. Käy lukemassa tarkempi uutisointi tarvittavista toimista intrasta: https://intranet.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/Sivut/Opettaja,-vanhentuneita-kursseja-siivotaan-Moodlesta!--Teacher,-old-courses-will-be-cleaned-from-Moodle!.aspx

---

Teacher: For data privacy reasons and to lighten content load on Moodle, we are cleaning old unused course areas from Moodle. Please read whole news about needed actions from intra: https://intranet.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/Sivut/Opettaja,-vanhentuneita-kursseja-siivotaan-Moodlesta!--Teacher,-old-courses-will-be-cleaned-from-Moodle!.aspx