Uusi väline plagiaatin tunnistamiseen on otettu käyttöön Moodlen aktiviteeteissa.

Uusi väline plagiaatin tunnistamiseen on otettu käyttöön Moodlen aktiviteeteissa.

- Tiimi Moodle の投稿
返信数: 0

Tekstien ja niissä käytettyjen lähdeaineistojen alkuperäisyyden tarkastusväline Turnitin on jo tuttu Moodlen käyttäjille opinnäytetöiden palautuksessa. 

Moodleen on nyt asennettu Turnitin Integrity -lisätoiminto, joka toimii samalla periaatteella Moodlen Tehtävä-, Keskustelualue- ja Työpaja- aktiviteeteissa. Opettaja voi lisätä toiminnon näihin kolmeen aktiviteettiin muokkaamalla niiden asetuksia.