Muistutus ensi tiistain 21.6. huoltopäivästä digipalveluissa / Reminder next Tuesday 21.6. maintenance day in digital services

Muistutus ensi tiistain 21.6. huoltopäivästä digipalveluissa / Reminder next Tuesday 21.6. maintenance day in digital services

от Eija Suokari -
Количество ответов: 0
Tiistaina 21.6. on digipalveluiden kuukausittainen huoltopäivä.

Tällä kerralla ei ole huoltotoimia Moodlessa, mutta yleiset ylläpitotyöt tietoliikenneverkossa ja muissa yliopiston järjestelmissä voivat aiheuttaa käyttökatkoja verkkopalveluissa. 

Tarkempaa tietoa huoltopäivän kohteista intrassa

Tuesday 21.6. a monthly maintenance day for digital services.

There are no maintenance operations in Moodle this time, but general maintenance work on the telecommunications network and other university systems may cause downtime in online services.

More detailed information about the items on the service day in the intranet