Muistutus digipalveluiden huoltopäivä 16.8 / Reminder maintenance day for digital services on August 16.

Muistutus digipalveluiden huoltopäivä 16.8 / Reminder maintenance day for digital services on August 16.

โดย Moodle Tiimi -
Number of replies: 0

Tiistaina 16.8. digipalveluiden huoltopäivä klo 16 alkaen

Tiistaina 16.8. suoritetaan yliopiston tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon kuukausittaiset huoltotyöt, joilla varmistetaan järjestelmien, palveluiden ja verkon turvallisuus ja luotettavuus.

Moodlen osalta ei tehdä huoltotoimia, mutta mahdolliset verkkokatkot voivat aiheuttaa katkoja palvelun käytössä.

Lue lisää huoltopäivästä intrassa.

Tuesday 16.8. maintenance day for digital services from 4 p.m

On Tuesday August 16 monthly maintenance operations will be performed to ensure the safety and reliability of university digital services, IT systems and networks.

There is no specified  maintenance for Moodle, but possible network outages can cause interruptions in the use of the service.

Read more about the maintenance day in the intra.