Tutustutaan asuntopolitiikan perusteisiin, teoriaan ja keskeisiin käsitteisiin sekä tavoitteisiin, näkökulmiin ja käytäntöihin. Perehdytään
asuntokysymykseen /-kysymyksiin ja ongelmien ratkaisumalleihin.

Kurssilla käsitellään kaupunkitutkimuksen muotoutumista omaksi tutkimussuunnakseen, jonka parissa toimii useista eri tieteellisistä taustoista peräisin olevia tutkijoita. Kurssilla esitellään kaupunkitutkimuksen lähtökohtia ja peruskäsitteitä sekä esitellään eri oppiaineiden lähestymistapoja kaupunkitutkimukseen.

Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuuden pakollinen kurssi.