Tarkoituksena on perehdyttää Rauman normaalikoulun opetushenkilökunta Moodlen käyttöön.