Tarkoituksena on perehdyttää Rauman normaalikoulun opetushenkilökunta Moodlen käyttöön.

ROKL2946 kurssin 4 op kurssin Moodlealusta, sisältää Tomin ja Annen demoihin liittyen, sekä 1. Minnan demon diat