Kurssilla tarkastellaan sananmuodostuksen asemaa kieliopissa, sananmuodostuksen kuvaamista sekä suomen sananmuodostuskeinoja, erityisesti johtamista ja yhdistämistä. Lisäksi perehdytään nimiin sanastontutkimuksen erityisalana sekä etymologisen tutkimuksen perusteisiin, etymologian peruskriteereihin, suomen kielen omaperäisen sanaston tärkeimpiin historiallisiin kerrostumiin sekä lainasanakerrostumiin ja näiden ikäsuhteisiin.

Suomen kielen perusopintojen johdantokurssi