Tämä kurssialue on tarkoitettu kielikeskuksen opettajan Johanna Mäkelän omaan käyttöön.

Tämä on Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen henkilökunnan käyttöön tarkoitettu intranet.

Tämä Moodle 2 -alue on tarkoitettu kielikeskuksen ruotsin opettajien tiimin sisäiseen käyttöön.

Tämä Moodle 2 -alue on tarkoitettu kielikeskuksen suomen kielen kirjallisen viestinnän sekä puheviestinnän opettajien tiimin sisäiseen käyttöön.

Tämä on Turun yliopiston kielikeskuksen, Turun kauppakorkeakoulun kielten ja liikeviestinnän yksikön sekä Åbo Akademin kielikeskuksen (Centret för språk och kommunikation) muodostaman yhteistyöverkoston Moodle-alue.

This Moodle 2 workspace is solely for the internal use of the Centre for Language and Communication Studies English Team.