Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 26 op

Moodlesta seuraat pääasiassa

  • meneillään olevan kurssin foorumia sekä foorumeja
  • "Ryhmäsi oma keskustelualue/Tiedotukset"ja
  • "Ryhmäsi tärkeät tiedotukset".

Lue ensin Moodlen lyhyet käyttöohjeet. Sivun yläosassa on Turun ryhmän kokoontumisten aikataulu.


Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 26 op

Moodlesta seuraat pääasiassa

  • meneillään olevan kurssin foorumia sekä foorumeja
  • "Ryhmäsi oma keskustelupalsta"ja
  • "Ryhmäsi tärkeät tiedotukset".

Lue ensin Moodlen lyhyet käyttöohjeet. Sivun yläosassa on Turun ryhmän kokoontumisten aikataulu.