Finnish Culture Studies

The course introduces the key aspects of the development of Finnish culture from prehistory to modern times. The students will learn about the formation of the country, its languages, the nation as an idea, and the development of Finnish identity and history culture in the 20th century. The course introduces the theories of identity, memory and nation connecting them to the historical processes and materials.

The course introduces the key aspects of the development of Finnish culture from prehistory to modern times. The students will learn about the formation of the country, its languages, the nation as an idea, and the development of Finnish culture in the 20th century. The course introduces the theories of identity, memory and nation connecting them to the historical processes and materials.


Muistattehan, että Moodle-alueen aineistot on tarkoitettu vain kurssin sisäiseen opiskelukäyttöön eikä niitä saa levittää edelleen. Aineisto on saatavilla 31.12.2021 saakka ja kurssin Moodle-alue suljetaan 1.1.2022.

Opiskelijalta voidaan edellyttää kameran käyttöä etäopetustilanteissa, jos se on pedagogisesti perusteltua (esimerkkejä: kameran käyttö tukee opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista, vuorovaikutus kameran välityksellä on osa oppimista, kameran käyttö liittyy arviointiin).

Henkilötietoja säilytetään palvelussa kunnes 12 kuukautta kuluu viimeisestä kirjautumisestasi. Kurssien tasolla henkilötietoja säilytetään noin 6kk kurssin viimeisestä suorituspäivästä. Tämän jälkeen tiedot siirtyvät poistoprosessiin.

Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu SSL-tekniikalla.
Henkilötiedoista palvelimelle syntyvä henkilörekisteri on suojattu ylläpitäjien henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ajankohtaisia queer-taiteen ja teorian suuntauksia ja ilmiöitä ja tiedostaa niiden kytkeytymisen taiteiden- ja tieteidenvälisiin keskusteluihin sekä osaa arvioida eri lähestymistapojen käyttökelpoisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta tieteellisessä ja taiteellisessa argumentaatiossa.

Sisältö

Queer taiteessa ja teoriassa -kurssin tavoitteena on esitellä nykyisen queer-tutkimuksen ja teorian suuntauksia, queer-taiteilijuutta sekä erilaisia tapoja tehdä queer-taidetta.

Opintojaksolla käsitellään queer-taiteen ja teorian medioita, sisällöllisiä kysymyksiä, taiteilijan ja tutkijan rooleja, sekä arvo- ja valtakysymyksiä.

Teemoja mm.: aktivismi, auditiivisuus, bioetiikka, drag-tutkimus, ekofeminismi, uusmaterialismi, queer-ekologia, queer-historia, transtaiteilijuus ja muotitaide.


Jakso sisältyy seuraaviin tutkinto-ohjelmiin/OPSeihin

Myös avoimena yliopisto-opetuksena sekä Turun AMK:n opetuksena

"Contemporary Finnish Literature" - study module focuses on recent Finnish literature written both in Finnish and Swedish from late 90s to the present. By concentrating on specific traits and features of both prose and poetry this course offers an overview of contemporary literature and its relations to prevalent society and culture. During this module students also read some central works of literature of the period and discuss them together.

How is cultural heritage present in our cultural environment? How are the remnants of the past transformed to cultural heritages? What methodologies are currently applied in the cultural heritage studies, what is their theoretical background, and how are they applied in practice? This course is part of the 10-point module of Cultural Memory. During the course, the students will become familiar with the dynamics of heritagization and the social process of cultural heritage and get practical training in one research method of cultural heritage studies.

The course is taught by several teachers, and based on ongoing research projects. The thematic teaching highlights the current questions and approaches of cultural heritage studies, and the applying part of the course gives particular attention to the methodological practice of cultural heritage studies.

What was Finland before Finland, and how did it become the Nordic society it is today? This webcourse in the early modern history of Finland focuses on the period from the mid-seventeenth century to the early nineteenth century. During the course, the students will become familiar with the main issues and sources in Finnish history for the early modern period as well as with the current theories and methods used to address these.

The course is based on ongoing research projects, such as Agents of Enlightenment: Changing the minds in eighteenth-century Northern Europe (Academy of Finland, 2017–2021). Teaching is thematic and highlights current questions, possible sources for specific issues, and fruitful methods for research. The course gives particular attention to the effects of cultural interaction between Finland and the rest of the world, particularly in the age of Enlightenment, in other words how European phenomena became visible at a local level.


The course explores how sea and nature have interwoven with Finnish culture and the way of everyday life during the course of time. It reveals how the Baltic Sea, Finnish archipelago, and the lakes and forests have inspired Finnish people. The course also demonstrates how the concrete relationship between human and non-human nature has altered in Finland. In this way, it will also introduce the theories of human-animal studies and posthumanism.

FICS0001 Introduction to Finnish Culture and Society, 5 ects

osa Finnish Culture Studies non-degree kokonaisuutta