Objectives

On the course, the student learns to evaluate the usability and user experience of products, to understand how they affect the success of products, and to design usable, enjoyable software products and services.
After the course, the student can:
- Evaluate the usability of products and services e.g. using usability heuristics
- Estimate usage needs and formulate design requirements
- Do usability testing
- Understand quantitative analysis methods of usability and user experience
- Design user interfaces for simple applications and services
- Apply design patterns in UI design
- Understand the significance of accessibility in services

The course strengthens the following working life skills: creativity, multi-professionalism, problem solving skills, information and communication technology skills, communication skills and cooperation and negotiation skills.
Tavoitteet

Ohjelmistotuotanto (software engineering) käsittää monimutkaisten ohjelmistojärjestelmien suunnittelun, toteuttamisen ja ylläpidon liiketoimintaorganisaatiossa.

Kurssin suorittaneet opiskelijat tuntevat:
- ohjelmistotuotannon erityispiirteet ja haasteet insinöörialana
- ohjelmistokehitysprosessin kokonaisuuden ja projektityöskentelyn periaatteet
- asiakkaan roolin ohjelmiston suunnittelu- ja toteutusprosessissa
- ketterien työmenetelmien periaatteet ja osaavat soveltaa yhtä menetelmää
- jatkuvan kehittämisen(DevOps) toimintamallin ja sen menetelmien jatkuva integraatio(CI)/jatkuva toimitus(CD) periaatteet

Opintojakso vahvistaa seuraavia työelämävalmiuksia: esiintymistaidot, moniammatillisuus, organisointi- ja koordinointitaidot, projektinhallinta ja yhteistyö- ja neuvottelutaidot.