Sote-akatemian lukuvuosi 2023–24


Monitieteinen Sote-akatemia on yliopiston kaikkien kahdeksan tiedekunnan yhteinen toiminta-alusta. Meillä voivat opiskella kaikki sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloista ja niiden yhdyspinnoista kiinnostuneet tutkinto-opiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat, omasta koulutustaustasta ja tieteenalasta riippumatta

Opintojamme on tänä lukuvuonna tarjolla jo lähes 100 op:n verran ja näistä lähes kaikki on tuotettu vain Sote-akatemialle. Tästä Moodlen kategoriasta löydät lukuvuoden 2023–24 aikana Moodlea käyttävien opintojaksojemme kurssialueet. Lisäksi toimimme Digicampus-ympäristössä (digicampus.fi, erityisesti itsenäisesti suoritettavat verkkokurssit ja MOOC-opintojaksot).

Sote-akatemiaan ei ole erillistä hakua, vaan voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja (huomaa opintojaksokohtaiset kiintiöt). Jos haluat, voit koostaa opinnoistamme min. 25 op:n opintokokonaisuuden – lisäksi tutkinto-opiskelijoille on tarjolla Sote-akatemian opintojaksoihin perustuva 10 op:n opintokokonaisuus. Katso ohjeita ja  lisätietoja opintotarjonnastamme ja opintokokonaisuuksistamme!

Kotisivuiltamme löydät kaikille avoimia verkkokursseja, joita voit suorittaa itsenäisesti vuoden ympäri. Monet näistä toimivat Digicampuksen verkkoympäristössä.

Opintotarjontamme kasvaa koko ajan ja uusia opintojaksoja avataan tämänkin lukuvuoden aikana. Seuraa siis kotisivujamme sekä sosiaalisen median kanaviamme ja tule vahvistumaan monialaisuudesta!

Lisätietoja:
sote@utu.fi
www.utu.fi/sote > Koulutus


HTDK0042
Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin
3 op

Sote-akatemia, Turun yliopisto

  • Teacher: Viola Capkova

SOTE0030
Johdatus sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluihin ja niiden muutokseen
3 op

Sote-akatemia, Turun yliopisto

  • Teacher: Marjaana Raukola-Lindblom

YH000048
Liiketoimintaosaaminen sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kontekstissa
3 op

Sote-akatemia, Turun yliopisto

  • Teacher: Roosa Hartzell