Tervetuloa opiskelemaan aikuiskasvatustieteen perusopintoja tai yksittäisiä opintojaksoa: Johdatus kasvatustieteisiin, Aikuiskoulutuksen sosiologia, Aikuiskasvatuksen psykologia, Aikuis- ja työelämän koulutus tai Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti. 

Tervetuloa avoimen yliopiston aikuiskasvatustieteen aineopintojen Moodlealueelle!