Aikuiskasvatustieteen aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittua kasvatustieteellistä ajattelu- ja lukutaitoa perehtymällä keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen. Opinnoissa rakennetaan käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Oppiminen läpi elämän 4 op
  Voi opiskella myös yksittäisenä jaksona.

 • Aikuiskasvatus toimintakenttänä 4 op
  Voi opiskella myös yksittäisenä jaksona.

 • Aikuiset koulutuksen ja työelämän muutoksessa 4 op
  Voi opiskella myös yksittäisenä jaksona.

 • Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op

 • Määrällisen tutkimuksen perustaidot 6 op

 • Proseminaari 8 op


 • Lärare: Eija Siltari