Avoin yliopisto

Mediatutkimuksen johdantokurssilla saat käsityksen humanistisen mediatutkimuksen teoreettisista lähtökohdista ja lähestymistavoista sekä mediatutkimuksen keskeisistä käsitteistä.

Mediakasvatuksen verkkokurssilla perehdytään audiovisuaaliseen kulttuuriin mediakasvatuksen ja -kritiikin näkökulmasta pohtien myös viestintäkasvatuksen käytänteitä eri ikäryhmille.

Mediatutkimuksen perusopinnot - verkko-opintoina 2015-2016. Turun yliopisto - avoin yliopisto-opetus

Mediatutkimuksen perusopintojen analyysikurssin kotimaisen elokuvan pienryhmä.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa suhteuttaa itsensä ja elämänsä nykyiseen mediaympäristöön. Hän ymmärtää mediakehityksen menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Hän tietää, kuinka mediainstituutiot ja mediakäytöt ovat kehittyneet ja tunnistaa median ja vallan kyt­köksiä. Jaksossa keskitytään mediahistorian tajuun, medioiden kronologiseen historiaan ja käyttöön, nykyisen mediakulttuurin kehityspiirteisiin ja tulevaisuuteen.

Kirjoita lyhytsanainen ja kiinnostava kuvaus kurssista tähän.

Kirjoita lyhytsanainen ja kiinnostava kuvaus kurssista tähän.