Tavoitteet

Kurssilla tutustutaan ohjelmointikielten peruskäsitteisiin ja rakenteisiin, opetellaan ohjelmoinnissa tarvittavaa algoritmista ajattelua sekä hankitaan editorin kanssa työskentelyyn riittävä käytännön ohjelmointitaito. Keskeisin tavoite on oppia laatimaan pieniä, toimivia, 1-5 aliohjelman laajuisia sovelluksia, jotka perustuvat peräkkäisyyteen, valintaan ja toistoon.

Opintojakso vahvistaa seuraavia työelämävalmiuksia: esiintymistaidot, ongelmanratkaisutaidot, tieto- ja viestintätekniikan taidot ja viestintätaidot.