Käyttökatko Moodlessa 15.11. klo 16.00-17:30 / Outage in Moodle 15.11. from 16:00 to 17:30

Käyttökatko Moodlessa 15.11. klo 16.00-17:30 / Outage in Moodle 15.11. from 16:00 to 17:30

Moodle Tiimi
Vastuste arv 0

Moodlessa tehdään tietoturvapäivitys digipalveluiden huoltopäivänä 15.11. jolloin Moodle on poissa käytöstä klo 16.00-17.30.

Samassa yhteydessä poistuu verkkotekstin ääneen kuuntelun mahdollistava ReadSpeaker -työkalu Moodlesta vähäisen käytön vuoksi.

Security update will be made in Moodle on the maintenance day of the digital services on November 15 when Moodle is unavailable from 16:00 to 17:30.

In the same context, the ReadSpeaker tool, which enables listening to the online text aloud, will be removed from Moodle due to low usage.