Sivuston uutiset

Moodlen analytiikkamoottori on lähtetellyt virheellisiä viestejä testauksen takia / Analytics motor of Moodle has sent out false notifications due to testing

Moodlen analytiikkamoottori on lähtetellyt virheellisiä viestejä testauksen takia / Analytics motor of Moodle has sent out false notifications due to testing

by Satu Korhonen -
Number of replies: 0

Olemme Moodlen ylläpidossa testanneet tänä syksynä Moodlen analytiikka-ominaisuuksia. Olemme tutkineet mm., onko mahdollista arvioida, onko joku opiskelija riskirajoilla kurssin keskeyttämisen suhteen. Tällaista tietoa voidaan käyttää opiskelijoiden parempaan tukemiseen opinnoissaan. Olemme teknisesti testanneet, miten analytiikkamoottori saataisiin toimimaan meidän moodlessa. 

Testauksessamme olemme luulleet toimivamme niin, ettei se vaikuta moodlen käyttäjiin. Eilen kävi kuitenkin ilmi, ettemme ole tässä onnistuneet. Noin 110 moodlen manager-roolin käyttäjää on saanut moodleviestin analyysimoottorin päällä olemisesta sekä joitakin arvioita opiskelijoiden riskistä keskeyttää. Pahoittelemme näitä viestejä, jotka ovat siis testauksen tuloksia ja sisällöltään virheellisiä. Selvitämme tilannetta ja estämme jatkoilmoitukset. Tietääksemme ja onneksi ilmoitukset eivät ole johtaneet mihinkään toimenpiteisiin. Mikäli olet tällaisia ilmoituksia saanut, pyydämme sinua jättämään ne huomiotta. 

Tarkoituksenamme on vuoden 2020 aikana sekä testata teidän käyttäjien kanssa ominaisuuden toimintaa ja tarkkuutta että keskustella yhdessä teidän kanssanne tämänlaisen ominaisuuden tarpeellisuudesta ja käyttötarkoituksesta.

Tilannetta pahoitellen!

Moodle-tiimi


---------------

In maintaining and developing Moodle, we have tested the analytics-motor of Moodle this Autumn. We have looked whether it is possible to see if a student is at risk of dropping out of a class. This kind of information can be used to better support students in their studies.

In this testing, we have thought that our users would not be affected. Yesterday we discovered what we have not succeeded in this. About 110 Moodle users with the role ‘manager’ have received notifications and some assessments of risk from their courses. We apologise for these notifications which are the result to these technical tests and are false in their content. We are working on this and will block any further notifications. Luckily, to our knowledge, these notifications have not resulted in any actions. If You have received these notifications, we kindly ask You to ignore them.

We aim to test this feature, how it functions and how accurate it is in 2020 together with You, our users. We also want to start a dialogue about the uses and usability of these kinds of features.

We are sorry about this,

Moodle-team