ReadSpeaker - Tekstiä puheeksi / Text to speech

ReadSpeaker - Tekstiä puheeksi / Text to speech

by Eija Suokari -
Number of replies: 0
Oletko jo löytänyt Moodlen uuden työkalun?
Have you already found the new Moodle tool?

Moodlessa on käytössä Readspeaker-työkalu, joka mahdollistaa verkkotekstin ääneen kuuntelun. Readspeaker voidaan opettajan toimesta lisätä Moodle-alueelle, kuten mikä tahansa lohko. Jos kurssillasi ei ole näkyvissä Readspeakeria ja haluaisit käyttää sitä, voit ottaa yhteyttä opettajaasi ja pyytää häntä ottamaan sen käyttöön.

Moodle uses the Readspeaker tool, which allows you to listen online text aloud. The Readspeaker can be added to the Moodle area by the teacher, just like any block. If Readspeaker is not visible in your course and you would like to use it, you can contact your teacher and ask him or her to enable it.