Opettaja, muistathan tyhjentää vanhat kurssisi! / Teacher, remember to empty your old courses!

Opettaja, muistathan tyhjentää vanhat kurssisi! / Teacher, remember to empty your old courses!

by Janne Mikkola -
Number of replies: 0

Opiskelijasuoritteita säilytetään moodlessa 6 kuukautta, jonka jälkeen opettajan tulisi nollata tai poistaa kurssi. Toimenpiteet palvelevat tietosuoja-asetusta sekä moodlen kuorman kevennystä. Vanhoja kursseja voi kopioida ilman käyttäjätietoja uusien pohjaksi, jolloin tehty työ ei mene hukkaan.

Nollaus: https://docs.moodle.org/3x/fi/TY-Kurssialueen_nollaus

Kurssin poisto: https://docs.moodle.org/3x/fi/TY-Kurssialueen_poistaminen

---

Student data is meant to be preserved in moodle for 6 months after which teacher should reset or delete the course. These actions serve GDPR and moodle functionality. Old course activities can be copied to new courses without user information, so work on them is not wasted.

Official instructions currently available only in Finnish. Reset and delete buttons can be found from the right side Managing tools and gear icon.