TY:n Moodlen tietosuojaseloste / Privacy Policy of UTUMoodle

 
 
 
 
 
 
 
Palvelun nimi
Name of the service 
Moodle oppimisalustaMoodle course management system
Perusteet tietojen käsittelylle
Grounds for handling personal data
Yliopistolain 558/2009 2§ asetettuun yliopiston tehtävään ja sen toteuttamiseen yleisen edun nimissä. Lisäksi tietoa voidaan käyttää yleisen edun mukaiseen tieteelliseen ja historialliseen tutkimukseen sekä yliopiston oikeutettuun etuun järjestää sisäistä toimintaansa tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisätietoa täälläThe purpose and tasks of the university as stated in the Universities Act 558/2009 2§ for the sake of public good. A part from this the information may be used for research for the sake of public good and also for the right of the university to organise its internal functioning in a purposeful manner. For more information, see here
Henkilörekisterin rekisterinpitäjä
 ja yhteyshenkilö
Controller of the personal data file and a contact person
Turun yliopisto, Tietohallinto
moodle-tuki@utu.fi
University of Turku, IT-Services
moodle-tuki@utu.fi
Henkilötietojen käyttötarkoitus
The purpose of the processing of personal data
Kerättäviä henkilötietoja käytetään 
 • Moodlen käyttöoikeuksien hallintaan, 
 • Moodlen edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen
 • oppimisen ohjaukseen/opintosuoritusten arvosteluun Moodlessa.
 • opetuksen kehittämiseen
 • opiskelun ja opiskelijoiden tukemiseen

Palvelun käytöstä lokiin kertyviä henkilötietoja käytetään
 • palvelimen ja tietoliikenteen kapasiteetin seurantaan
 • teknisten ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen
 • opiskelijoiden aktiivisuuden seurantaan ja opintojen tukemiseen
 • oppimisanalytiikkaan yllä listatuissa tarkoituksissa
Personal data is used for
 • user authorization in Moodle
 • making it possible to contact users of Moodle
 • management of learning and grading of students in Moodle
 • developing teaching
 • supporting students and their studies

Personal data in the log files of the server is used for
 • monitoring the load and capacity of the server and the network
 • working out technical problems and investigating abuse of the service
 • Tracking studen activity and supporting studying
 • learning analytics in the above mentioned causes
Käsiteltävät henkilötiedot
Personal data processed
Seuraavat tiedot noudetaan kotiorganisaatiostasi suostumuksellasi aina, kun kirjaudut palveluun:
 • Nimi, sähköpostiosoite, kotiorganisaatio
 • (opiskelijasta) Opiskelijanumero, koulutusohjelma

Seuraavat tiedot kerätään sinulta itseltäsi:
 • palveluun asettamasi palveluprofiili
 • kurssialueille itse lisäämäsi tiedot

Lisäksi kaikki toiminta Moodle-alueilla kerryttää lokitietoja.
Following information is fetched from your home organisation on your consent every time you log in to the service:
 • name, mail address, home organisation...
 • (students) student number, educational program

Following information given to the service by yourself is also collected:
 • your profile in the service
 • any information you add to the courses on Moodle

In addition, all activity in the Moodle platform accumulates log data.
Henkilötietojen säilytysaika
Storage period of personal data
Henkilötietoja säilytetään palvelussa kunnes 12 kuukautta kuluu viimeisestä kirjautumisestasi. Kurssien tasolla henkilötietoja säilytetään noin 6kk kurssin viimeisestä suorituspäivästä. Tämän jälkeen tiedot siirtyvät poistoprosessiin.Personal data is stored untill you have not used the service for 12 months. At course level personal data is stored about 6 months from the final date one is able to complete the course. After this the data is included in a deletion process.
Henkilötietojen suojaamisen 
periaatteet
Principles of protecting personal data
Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu SSL-tekniikalla.
Henkilötiedoista palvelimelle syntyvä henkilörekisteri on suojattu ylläpitäjien henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla.
In the network SSL technology is used to protect personal data. In the service the personal data file is protected by personal user accounts and authorisation of administrators.
Henkilötietojen säännönmukainen
luovuttaminen
Regular transfer of personal data to third parties
Käyttäjän nimitiedot näkyvät muille oppimisalustan käyttäjille. Käyttäjä voi halutessaan näyttää sähköpostiosoitteensa muille henkilöille sekä täyttää profiiliinsa itseään koskevia lisätietoja, jotka näkyvät muille oppimisalustan käyttäjille. Opiskelijoiden opiskelijanumerot näkyvät oppimisalustaa käyttäville opettajille.

Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmää hyödyntävissä tehtävissä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite lähetetään Turnitin-palveluun. Turnitin-tietosuojaseloste täällä.

Muuten henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Moodle users name will be shown to other Moodle users. Moodle user can select if his/her email address will be shown to other Moodle users. Moodle user can add personal information to his/her profile that can be shown to other Moodle users. If  Moodle user is a student his/her studentnumber will be shown to teachers that use Moodle.

For tasks using Turnitin-anti-plagiarism-system, first name, family name and email-address is sent to the service. For more information, please check here

Otherwise personal information won't be transferred to third parties.
Rekisteröidyn tarkistusoikeus
Right of accesss personal data on him/her
Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty palvelimeen, ota yhteys em. yhteyshenkilöön.To check what personal data is stored about you contact the contact person above.
Virheellisten tietojen oikaisu
Rectification
Ota yhteys kotiorganisaatioosi, jos kotiorganisaatiostasi noudettavissa henkilötiedoissa on virheitä.
Palvelun sinulta itseltäsi keräämät henkilötiedot oikaistaan ottamalla yhteys em. yhteyshenkilöön.
Contact your home organisation to correct the  personal data that is fetched from there.
Contact the contact person above to correct other personal data.
Muut opiskelijan oikeudet
Other rights held by the student
Opiskelijalla on oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä ja vastustaa tietojen käsittelyä. Lisätietoa näistä oikeuksista saa Turun yliopiston opiskelijoiden henkilötietojen käsittelyä koskevasta tietosuojailmoituksesta. Halutessasi käyttää rekisteröidyn oikeuksia, ota yhteyttä em. yhteyshenkilöön tai Turun yliopiston tietosuojavastaavaan osoitteeseen dpo@utu.fi.The right to limit and the right to oppose the processing of personal data. For more information about your rights, please see the data privacy information here. Should you wish to utilise your rights, please contact the contact person above or the data protection officer of University of Turku at dpo@utu.fi.
 • Julkaistu: 29.8.2007
 • Muokattu/Edited: 16.7.2020