Tervetuloa tekemään tietojärjestelmätieteen kandidaatin tutkielmaa

Jakso kehittää opiskelijan valmiuksia toteuttaa kvantitatiivisia tutkimuksia.

Tilataan Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuutta 2014-2015 opiskelijoita ja opettajia varten yhteinen oppimisalusta.

Gradutyöskentelyssä opitaan johtamiseen ja organisointiin liittyvän tieteellisen tutkielman kirjoittamista, keskeisiä tutkimustapoja sekä lähteiden ja aineistojen asianmukaista käyttöä. Työskentelyn myötä harjaannutaan kriittiseen ajatteluun. 


Tervetuloa tekemään tietojärjestelmätieteen kanditutkielmaa.