Moodlen kielivalinnat / Moodle language choices

Moodlen kielivalinnat / Moodle language choices

by Eija Suokari -
Number of replies: 0

Moodlessa voit vaihtaa sekä kirjautumissivun että käyttöliittymän kieltä yli 20 eri vaihtoehtoon. Turun yliopiston monikielisyys näkyy etusivulla, jossa suomen ja englanninkieliset sisällöt kulkevat rinnakkain esim. uutisosioissa.

In Moodle, you can change the language of both the login page and the interface to more than 20 different options. The multilingualism of the University of Turku can be seen on the front page, where Finnish and English content run side by side, for example in news sections.

Ohjeita / Instructions