Avoin yliopisto

Tavoitteet

-Opiskelija ymmärtää yhteiskunnan monikulttuuristumisen vaikutukset erityiskasvatuksen kontekstissa
-Opiskelija osaa ottaa huomioon monikulttuurisuuden ja monikielisyyden tuomat haasteet ja mahdollisuudet omassa toiminnassaan.