Sivuston uutiset

Webinaari Moodlesta sekä huoltotiistai 20.10. / Webinar about Moodle and maintenance on 20th of Oct

av Satu Korhonen -

Keskiviikkona 30.9. klo 12-13 pidetään webinaari Moodlen uusista käytänteistä. Aiheena mm. miten tietosuoja-asetus otetaan Moodlessa huomioon ja mitä se tarkoittaa opettajalle ja opiskelijalle? Miksi tietoja ja vanhempia kurssialueita tulee poistaa? Mitä opettajan tulee tehdä ja miten? Mitä opiskelijalta toivotaan?

Linkki webinaariin on: https://utu.zoom.us/j/64140745841

Salasana on: 297675

Muistutamme myös Moodlen huoltopäivästä 20.10. Tällöin teemme välttämättömiä huoltotöitä Moodlen tietokannassa ja Moodle on osan päivää poissa käytöstä. Suosittelemme välttämään tenttejä tuona päivänä ja tehtävien palautusta heti seuraavan päivän aamuna. Pahoittelemme häiriötä.

Moodle-tiimi

------------

We will have a webinar in Finnish on the 30th of September at 12-13 about Moodle's new practices. Topics include gdpr and Moodle and what they mean for teachers and students, what data should be removed, what is expected of teachers and students.

Link to the webinar is: https://utu.zoom.us/j/64140745841

Password: 297675

We also wish to remind everyone about the next maintenance day on the 20th of October. We will have vital maintenance in Moodle's database and Moodle will be out of order at least part of the day. We recommend avoiding exams in Moodle that day as well as not having assignment deadlines on the next day also. We apologise for the inconvenience.

Moodle-team


Huototyöt ovat ohi / Maintenance works are over

av Utu Admin -

Huoltotyöt ovat ohi.

-----------------------------------

Maintenance works are over

Äldre ämnen...